הגשת בקשות לתמיכה בפרויקטים תיעודיים מדרום #2

קרן קולנוע מדרום - מרכז תרבות מצפה רמון

מזמינה יוצרים ויוצרות, מפיקים ומפיקות להגיש בקשות לתמיכה בפרויקטים קולנועיים תיעודיים בשלבי פיתוח*, הפקה והשלמת הפקה

בפורמט קצר, ארוך וסדרות רשת בתחום איזורי - דרום

לפני ההגשה יש להכין את כל החומרים עפ״י מסמך הוראות ההגשה ולקרוא את  נהלי ההגשה הכלליים של הקרן 

* הגשות בשלב פיתוח פתוחות ליוצרים ויוצרות מדרום בלבד!

 

אזורי

01
פרטי ההצעה
02
פרטי ההפקה
03
קבצי ההגשה
04
קישורים להגשה
05
הצהרות המגישים/ות
06
סיום הגשה

* מסלול

 

* ז'אנר

 

* שם הפרויקט

* תקציר הפרויקט

עד 100 מילים

* נושא הפרויקט

ניתן לבחור עד שלושה נושאים
 

* מס' ימי צילום

* מס' ימי עריכה

* אורך מתוכנן

* מועד סיום מתוכנן

מועד שידור / הקרנה

* סטטוס הפרויקט

* מספר ימי צילום בדרום מתוך סך ימי הצילום, ופירוט מקומות הצילום בדרום

* תקציב הפרויקט בש"ח

תמיכה ממקורות נוספים

שם
סכום

גוף שידור

שם
סכום

קרן ראשונה

שם
סכום

קרן שנייה

שם
סכום

מקור נוסף ראשון

שם
סכום

מקור נוסף שני

שם
סכום

מקור נוסף שלישי

שם
סכום

מקורות בחו"ל

שם
סכום

* סך כל ההשקעות המובטחות

  • כדי לשמור את הטופס במהלך מילויו, לפני שליחה והגשה סופית, ניתן להעתיק את שורת הכתובת של העמוד ולחזור לנקודה שבה הפסקת למלא את הטופס ולעדכן אותו.
  • שימו לב: כי לאחר השליחה, לא יהיה ניתן לשנות. כמו-כן אם לא בוצעה שליחה של הטופס לפני סגירת המועד ההגשה לא תתקבל במועד.
  • במידה שנתקלתם בבעיה טכנית במילוי טופס ההגשה, אנא פנו אלינו במייל [email protected] וציינו את הבעיה שנתקלתם בה.